Project omschrijving

Nieuwbouw sportcomplex Nije Westermar, Burgum

Op de plek waar in 2017 sporthal ‘Westermar’ in vlammen is opgegaan, hebben wij in samenwerking met de gemeente Tytsjerksteradiel een nieuw multifunctioneel sportcomplex gerealiseerd, de ‘Nije Westermar’. Het sportcomplex huisvest de nieuwe sporthal, extra kleedkamers en wasruimtes voor FC Burgum en diverse multifunctionele ruimtes, waaronder een sportkantine, een danszaal en een praktijk voor fysiotherapie.

Bouwteam
We hebben het project via een aanbesteding in opdracht gekregen. De combinatie van onze prijs, werkwijze en inbreng van toepassingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit was daarin doorslaggevend. Samen met Pranger-Rosier, onze nevenaannemer op het gebied van installatietechniek, sloten wij in de DO-fase aan bij het ontwerpteam van de gemeente. Met elkaar hebben wij het DO opgewerkt tot een uitvoeringsgereed ontwerp, geheel binnen de eisen van NOC*NSF. Als bouwkundig aannemer waren wij daarbij onder meer verantwoordelijk voor de technische maakbaarheid. In de uitvoeringfase lag de overall-coördinatie in onze handen. We hebben nadrukkelijk de lead genomen in de aansturing van het bouwproces, zonder de wensen en belangen van onze opdrachtgever uit het oog te verliezen.

Duurzaam
Door het realiseren van een gebouw met een hoge luchtdichtheid en de toepassing van duurzame / circulaire materialen, hebben we volop ingespeeld op de duurzaamheidsambitie van de gemeente. Installatietechnisch is daar met onder meer de toepassing van zonnepanelen en een warmtepomp verder op ingespeeld. Gezamenlijk hebben een GPR-score van 8,2 en een CPG-score van 7,8 weten te behalen. In prettige samenwerking met onze opdrachtgever en bouwpartners, hebben wij het project in oktober 2020 binnen de gestelde projectkaders opgeleverd.

Opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel
Architect: Alynia Architecten Harlingen
Plaats: Burgum
Bouwtijd: augustus 2019 – oktober 2020