Risicobeheersing

Voorafgaand aan elk werk maken wij een risicoanalyse en bespreken deze met de opdrachtgever. Standaard onderdeel van ons werkproces is een risico-inventarisatie- en evaluatiedocument. Hiermee worden eventuele risico’s ondervangen. In de calculatiefase wordt er al een begin gemaakt en in de voorbereidingsfase worden de puntjes op de i gezet en mogelijke consequenties met de opdrachtgever besproken.

Afwijkingen direct aanpakken

Elk project kent de primaire beheersaspecten tijd, kwaliteit, informatie, organisatie en geld. Door dagelijks overleg tussen alle partners worden kwaliteit en geld gedurende de ontwikkelfase continu bewaakt. Consequenties worden teruggekoppeld en er wordt continu getoetst aan het taakstellende budget, de kwaliteit en de planning. Een onderdeel van het werkproces is het opstellen van de integrale planning, voortkomend uit de LEAN-gedachte. Lees hier meer over onze toepassing van LEAN.

Voorbeelden uit de praktijk

Het uitlopen van de planning wordt grotendeels al ondervangen met BIM en LEAN. Afwijkingen in maatvoering van de bestaande bouw worden vermeden door deze vooraf digitaal in te meten door middel van Pointcloud. De bouwplaats goed en deugdelijk afzetten en het toepassen van bouwplaatsbeveiliging voorkomt stagnatie door diefstal of vandalisme. Strategische partners worden tijdens de selectie financieel gecontroleerd om stagnatie door faillissement te voorkomen.

VGM-plan

Het VGM-plan is onder meer bedoeld om risico’s die kunnen ontstaan door de veelheid aan partijen te herkennen, te evalueren en te beheersen. Tevens wordt in het bouwproces Veiligheid, Gezondheid en Milieu gecoördineerd. Het VGM-plan heeft in de engineeringsfase mede tot doel om risico’s te voorkomen. Door risico’s vroegtijdig in beeld te brengen, kunnen we deze omzetten tot uitdagingen en dus kansen. Daarbij kijken we naar veiligheid, hygiëne, kwaliteit en communicatie.