Lean

Lean is een bewezen aanpak voor efficiencyverbetering. Het legt de focus op slimmer werken, in plaats van harder werken. Lean verzekert een hoge kwaliteit, lage kosten, betrouwbare en korte reactietijden en leuker werken. Bij Haafkes vertalen wij Lean kortweg naar samenwerken, slim werken en vooruit denken. Hierbij zijn overleg, meedenken van elke medewerker en het hebben van eigen verantwoordelijkheden de basisprincipes.

Alles onder controle

Wij ondersteunen dit met diverse hulpmiddelen zoals planningen, fasedocumenten, gegevensbehoefteschema’s, budgetbewakingen en projectkwaliteitsplannen. Hiermee bewaken we het bouwproces continu. In een ideale Lean-omgeving vindt de controle plaats doordat alle uitvoerende partijen en partners elkaar controleren en bijsturen. We organiseren dit alles in de reguliere werk- en bouwvergaderingen, maar het belangrijkste is de dagelijkse Lean-bijeenkomst waar alle op de bouw verantwoordelijke voorlieden elkaar ’s morgens bijpraten. Eventuele achterstand wordt daar zeer snel gesignaleerd, besproken en direct in acties omgezet. Geen dag gaat verloren en alles blijft zo ‘in control’. Hierdoor worden verspillingen in tijd en geld beperkt, zodat werkprocessen optimaal worden doorlopen. Door bijvoorbeeld het inzetten van runners voor het klaarzetten van materialen hoeft de vakman niet eerst zijn materialen te halen maar kan hij direct aan het werk op zijn werkplek.

Lean-planning

Het BIM-model ondersteunt hierbij de communicatie tussen partijen en zorgt ervoor dat de Lean-planning visueel wordt door de vierde dimensie (tijd) aan het BIM model te koppelen (4D planning). In het bouwproces passen we concreet Lean toe door de planning achterstevoren in elkaar te zetten. Dit is de ultieme manier om sneller te bouwen en verspillingen te elimineren.

Tijdens de engineeringfase zullen we Lean inbrengen door ‘maakbare’ alternatieven te kiezen waardoor de bouw sneller kan verlopen. Daarbij kan onder andere voor alternatieven worden gekozen die minder weersafhankelijk zijn of minder foutgevoelig.

Wouter Pluimers
Wouter PluimersVoorman
”Omdat ik zelf meewerk op de bouw, kan ik risico’s tijdig signaleren en beheersen.” Lees meer