Inzicht in onderhoud

Haafkes werkt reeds jaren samen met vertrouwde partners bij de uitvoering van onderhoudscontracten. Het onderhoudsconcept wordt zodanig ingericht dat allereerst de gewenste conditie wordt gehandhaafd. Bovendien wordt het aantal storingen en functieverliezen tot een minimum gereduceerd. De bouwcombinatie realiseert dit door voor elke installatie en elk gebouwdeel te bepalen wat de optimale verhouding is: een minimaal onderhoud en een minimum aan storingen, mét behoud van het gewenste kwaliteitsniveau.

Planmatig onderhoud

Na oplevering van het project kan het dankzij BIM ontstane As-built model (LOD500) verder ingezet worden voor en door de gebouwbeheerder. Deze krijgt daarmee het hele gebouw digitaal inzichtelijk en kan desgewenst zijn gehele meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) samen met ons in dit model verwerken. Vooruitstrevend en efficiënt.

Engbert-Jan Bloemberg
Engbert-Jan BloembergTimmerman
”Dienstbaar zijn is voor mij het allerbelangrijkste, alles draait om het ontzorgen van de klant.”Lees meer

Woonzorgeloos

Haafkes is één van de tien initiatiefnemers in het nieuwe landelijke concept Woonzorgeloos. Het doel van het onderhoudsconcept is om een volledige onderhoudsservice aan te bieden aan eigenaren van particuliere woningen en aan verenigingen van eigenaren.

Brandveiligheid

Haafkes is gespecialiseerd op het gebied van brandveiligheid. Wij inspecteren, analyseren, adviseren, voeren uit en certificeren. Klik hier voor meer informatie.

Gerelateerde Projecten