Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is voor Haafkes niet nieuw, maar juist vanzelfsprekend. Wij zijn hiermee, als familiebedrijf, al jaren actief. Met de duurzaamheid van de eigen organisatie, maar ook met bewustwording. Onze medewerkers hebben zich een duurzame manier van werken eigen gemaakt en zien daarom zelf de voordelen en de relevantie om duurzame producten aan te bieden. Haafkes is partner van de stichting Pioneering, platform van en voor vernieuwers in de Twentse bouw.

Reduceren CO2

Met ‘just in time’-leveringen en het bundelen van de leveringen van alle toeleveranciers kunnen we transportbewegingen sterk terugbrengen. Ook door andere innovaties weten we de CO2 uitstoot steeds verder te reduceren. Onlangs hebben we voor het eerst CO2 neutraal beton toegepast. Op iedere bouwlaag wordt een big bag milieupark ingericht waar afval direct wordt gescheiden en door de runners afgevoerd wordt en meegegeven aan hetzelfde transport richting de zogenaamde HUB. Al jaren zijn onze afvalstromen de kleinste in de markt, maar wij blijven zoeken naar oplossingen om het afval nog verder te verminderen

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor Haafkes erg belangrijk, we zetten ons meer en meer in om onze klimaatvoetafdruk zo klein mogelijk te houden en zo min mogelijk te vervuilen. Met de CO2-Prestatieladder gaan wij verdere stappen zetten in het verkleinen van onze CO2-voetafdruk.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) dat bedrijven en overheden helpt bij het verkleinen van hun CO2-voetafdruk. Dit CO2-managementsysteem zorgt ervoor dat we jaarlijks worden getoetst op onze ambities, verlaging van CO2-uitstoot en continu op zoek zijn naar verbetering.

Meer informatie: Over SKAO

Onze ambitie

In september 2023 ontvingen wij ons CO2-bewust Certificaat. Met deze certificering streven we ernaar om in 2026 ten opzichte van ons referentiejaar 2022 26% minder CO2 uit te stoten. Concreet is de doelstelling om in 2026 10% minder CO2 in scope 1 (directe emissies) en 100% minder CO2 in scope 2 (indirecte emissies) uit te stoten.

Meer informatie

Meer informatie hierover vindt u in ons CO2-beleid.

Blijf op de hoogte met:

Toekomstbestendig gebouw

Duurzaamheid heeft voor Haafkes alles te maken met flexibiliteit en toekomstbestendigheid. Als wij een gebouw ontwerpen, ontwikkelen en bouwen, doen wij dat met het oog op de toekomst. Een toekomstbestendig gebouw moet mee kunnen veranderen met haar omgeving, veranderende wensen van haar gebruikers en veranderingen in het toekomstige energievraagstuk. Bij Haafkes staat de energiehuishouding en het binnenklimaat al centraal in het ontwerptraject.

Bij de voorbereiding van de werkzaamheden denken wij eveneens proactief mee over bijvoorbeeld het toekomstige onderhoud en daarmee de exploitatielasten van de gebouwen. Wij zetten onze ruime ervaring graag in om te adviseren over de toe te passen materialen, energiebesparing, brandveiligheid en duurzaamheid.