Samenwerken

Naast de standaarddocumenten als een projectmanagementplan, tijdsplanning en documentatiestroom, maakt Haafkes een samenwerkingsplan. Dit plan wordt in een startbijeenkomst geïnitieerd. Graag willen wij dat de opdrachtgever, architect, adviseur en constructeur hierin eveneens participeren. In het samenwerkingsplan wordt de samenwerking en communicatie besproken vanuit aspecten als vertrouwen, omgaan met conflicten, betrokkenheid, nemen van verantwoordelijkheid en projectresultaat versus individuele belangen. Onze samenwerking met strategische partners borgen wij door een praktische maatregel: elke ochtend zullen de voorlieden van alle partijen elkaar treffen op de bouwplaats. In korte overleggen worden de meeste knelpunten direct en snel opgelost.

De projectleider: spin in het web

Onze projectleider initieert de besprekingen met onderaannemers en leveranciers en wordt hierbij ondersteund door zijn projectteamleden. Ook de externe besprekingen met opdrachtgever, nevenaannemers, nutsbedrijven, overheden en brandweer worden door de projectleider voorgezeten. Hij wordt hierin door specialisten vanuit ons bedrijf ondersteund. Zijn installatieprojectleider is zijn rechterhand, zodat de voortgang van het project bij twee personen bekend is. Onze projectleider en zijn assistent zullen van het begin tot het eind het project leiden en niet tussentijds gewisseld worden. Vanuit onze ervaring in voorgaande projecten worden de planning, het budget en de kwaliteit van het werk gegarandeerd.