Project omschrijving

Nieuwbouw basisschool ‘Los Hoes’, Haaksbergen

Het ‘Los Hoes’ is een nieuw onderwijsgebouw met inpassing van Buitenschoolse Opvang (BSO) en Kinderdagverblijf (KDV).

Het gebouw is opgezet volgens de nieuwe onderwijsvisie. Er is geen lokalenstructuur meer aanwezig. Per cluster zijn er twee af te sluiten lokalen en het overige lokaal wordt gebruikt als één grote ruimte. Binnen deze ruimte worden er, door middel van een losse inrichting, groepen gecreëerd.

Door de nieuwe onderwijsvisie te vertalen in de ruimten van de nieuwbouw, speelt de losse inrichting (multifunctioneel inzetbaar) een grote rol.

Opdrachtgever: Gemeente Haaksbergen
Architect: Frenken Scholl Architecten B.V. Maastricht
Plaats: Haaksbergen
Bouwtijd: