Project omschrijving

Ver-/nieuwbouw ROC De Sumpel, Almelo

ROC de Sumpel in Almelo ondergaat in meerdere fasen een metamorfose. De uitvoering van Fase B lag in handen van Haafkes. Dit plandeel omvatte onder meer de verbouw en uitbreiding van de kantine, de bouw van een nieuwe hoofdentree en de inpassing van nieuwe studiehoeken en toiletgroepen. Verder hebben we een nieuwe fietsenstalling gerealiseerd.

De uitdaging in dit project zat hem met name op het gebied van veiligheid en de planning. Dit gezien het ROC gedurende de uitvoering volop in gebruik is gebleven, wat met ca. 1000 leerlingen en medewerkers een flinke logistieke puzzel vormde. Met een helder faseringsplan en een optimale benutting van de schoolvakanties, hebben we dit in goede banen geleid.

Met de nieuwe hoofdentree heeft het ROC weer representatie uitstraling waarmee het nog jaren vooruit kan!

Opdrachtgever: ROC van Twente
Architect: Beltman Architecten
Plaats: Almelo
Bouwtijd: april 2021 – februari 2022