Project omschrijving

Renovatie 132 appartmenten Korteland/C.F. Klaarstraat, Enschede

Haafkes heeft in overleg met opdrachtgever ervoor gekozen om de hele renovatie in een LEAN-planning te zetten. LEAN betekent letterlijk: verspillingen uit een proces halen. Een LEAN-planning behelst een hele ‘mindset’ van zowel opdrachtgever als uitvoerende partijen. De mindset voor de opdrachtgever is dat er in de voorbereiding alle zaken beslist moeten zijn of worden. Tussentijdse aanpassingen geven enorme verstoringen in de planning en geeft kans op fouten, dus kost over het algemeen geld. Voor alle meewerkende bedrijven aan het project bestaat de mindset eruit dat je dagelijks je planning moet halen, hoe dan ook. Dit betekent dat we zelfs van elkaars medewerkers gebruik maken. Als bijvoorbeeld de installateur aan het einde van de dag een uur over heeft, is het heel goed mogelijk dat die installateur bij een andere onderaannemer op het project wordt ingezet. Heel efficiënt! Elke ochtend vlak voor de schaft hebben de uitvoerende partijen van die dag een kort informeel werkoverleg waarin de problemen of kansen van die dag worden doorgenomen. Als er problemen zijn, worden die uitgebreid besproken en met hulp van alle uitvoerende partijen opgelost. Hierdoor wordt er begrip voor elkaars werk gecreëerd  en de sfeer op de bouw is daarom enorm goed. En deze goede sfeer slaat ook over op de bewoners.

De LEAN-planning met takttijden heeft ertoe geleid dat we ná de aanbesteding onze planning met een aantal maanden hebben kunnen inkorten. Door de verkorting van de uitvoeringstijd is de overlast voor de bewoners eveneens verkort.

De hele LEAN-planning was een enerverend proces. Zelfs zo, dat opdrachtgever Ariens ZorgPalet, architect IAA en aannemer Haafkes na oplevering een symposium hebben geïnitieerd voor opdrachtgevers, architecten bouwmanagers en collega-aannemers die veel in de zorg werkzaam zijn. In het symposium hebben we juist niet verteld hoe goed het proces is verlopen, maar we hebben aangegeven welke moeilijkheden we zijn tegengekomen, ieder vanuit zijn eigen perspectief: opdrachtgever, architect en aannemer. Het symposium was een groot succes met veel vragen en discussie. Dit is een goede innovatie: delen in de bouwkolom!