Project omschrijving

Etty Hillesum Lyceum, locatie Boerhaave, Deventer

Tijdens de interne renovatie van dit schoolgebouw bleef de school in bedrijf. De uitvoering gebeurde in zes fases. Ook tijdens de schoolvakanties werd er doorgewerkt. In deze perioden werden de overlastgevende werkzaamheden uitgevoerd.

Verrichte werkzaamheden
Wand, vloer- en plafondafwerkingen werden vernieuwd, veel binnenwanden zijn gewijzigd. Ook hebben er grote constructieve wijzigingen met inbreng van zware staalconstructies plaatsgevonden.