Project omschrijving

Upgrade tankpark Trespa, Weert

Deze upgrade moest in een zeer kort tijdsbestek worden gerealiseerd, waarbij de gebruiker Trespa, op het moment van opdrachtverstrekking, door omstandigheden niet exact wist hoe hij zaken gerealiseerd wilde hebben.
Uiteraard hebben wij het engineeringtraject zelf ter hand genomen, waardoor we snel konden anticiperen op de wensen en eisen van gebruiker tijdens het bouwproces. Hoewel dit geen voorbeeld is zoals wij dit een opdrachtgever zouden adviseren omdat optimalisatie van het project beter kan, blijkt uit dit project wel dat Haafkes kan anticiperen op dergelijke situaties.

Opdrachtgever: Viro Engineering
Architect:
Plaats: Weert
Bouwtijd: juli – december 2012