Project omschrijving

Onderhoud Carmel College en Etty Hillesum Lyceum, Deventer

In Deventer heeft het Carmel College een zestal onderwijsgebouwen die worden gebruikt door het Etty Hillesum Lyceum. Haafkes Veldwachter is als aannemer actief op een aantal van deze scholen.

Renovatie De Boerhaave
Dat geldt ook voor de locatie aan De Boerhaave. Hierbij zijn alle ruimtes in de school voorzien van nieuwe vloer-, wand- en plafondafwerking. Ook zijn de installaties compleet vernieuwd. De verbouwing heeft geresulteerd in een compleet nieuwe uitstraling en een zeer laag energieverbruik.Vernieuwen

wand-, vloer- en plafondafwerking
Op diverse locaties is Haafkes/Veldwachter de afgelopen jaren actief geweest.
Zo zijn voor Het Slatink alle boeien en dakranden vernieuwd met onderhoudsarme beplating. Bij andere diverse kleine en grotere interne verbouwingen op de verschillende locaties gaat het vaak om vernieuwen van wand-, vloer- en plafondafwerking.