Eind augustus zijn we gestart met snoei- en grondwerkzaamheden voor de nieuwbouw van de turnhal in Heerenveen.

Aansluitend zijn er heiwerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de fundering. Ook zijn de geïsoleerde funderingsbalken gemonteerd. Over drie weken wordt de begane grondvloer gestort en kan begonnen worden met de opbouw van de hal.