Ons CO2-beleid en het reductieplan zijn afgerond en in september hebben we de audits goed doorlopen. En daardoor hebben we kortgeleden ons CO2-bewust Certificaat met trots in ontvangst genomen. Samen werken we toe naar een duurzamer Haafkes! Ons doel is het reduceren van 26% van onze CO2-uitstoot in 2026 ten opzichte van 2022. Bent u benieuwd naar ons beleid en de vorderingen? Duurzaam bouwen – Haafkes.