Inmiddels zijn de renovatiewerkzaamheden voor fase 1 in het zwembad gestart. De was‐ en kleedgelegenheden worden vernieuwd, de defecte kruidenbaden verwijderd en een sauna geplaatst. In hetrecreatiebad worden het eiland in het midden en de rotspartijen rondom het bad verwijderd. Daarnaast wordt er onderhoud gepleegd aan technische installaties en worden er duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Het zwembad blijft zoveel mogelijk geopend en de overlast voor bezoekers wordt tot een minimum beperkt.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden begin 2021 worden afgerond.