Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is onlosmakelijk verbonden aan ons familiebedrijf Haafkes. Wij hechten veel waarde aan het welzijn van mensen binnen en buiten het bedrijf. Haafkes investeert in tijd, geld, scholing, veiligheid, duurzaamheid, SROI en doet er alles aan overlast voor de omgeving van onze bouwprojecten te beperken.

Haafkes draagt ook graag bij aan duurzame oplossingen voor (langdurig) werkzoekenden. Dankbaar en vol trots hebben Lucas Haafkes en Dennis Strikker afgelopen donderdag het certificaat van Werkpakt, een keurmerk van de gemeente Enschede, in ontvangst genomen. Haafkes is nu officieel ambassadeur en betrokken partner van Werkpakt.