Schoneveld Breeding onthulde op 20 december het bouwbord op de nieuwbouwlocatie aan de Sluinerweg te Wilp. Hiermee geeft de plantenveredelaar uit Twello het startsignaal af voor het nieuwbouwplan. Een nieuwbouwplan waar het bedrijf letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgt om te groeien. 

Schoneveld Breeding ontwikkelt nieuwe soorten bloeiende potplanten en produceert zaden voor plantentelers wereldwijd. Het bedrijf is marktleider in diverse soorten, waarvan de Cyclaam het bekendst is. Bij de hoofdvestiging aan de Dernhorstlaan 9 te Twello ontbreekt de ruimte voor de doorontwikkeling van het bedrijf en werkt zij sinds 2004 al aan haar bedrijfsverplaatsing. Schoneveld gaat in de periode 2017-2018 verplaatsen naar een nieuwe bedrijfslocatie aan de Sluinerweg te Wilp, een locatie met ruimte voor ontwikkeling. Met de onthulling van het bouwbord op 20 december aanstaande gaan de bouwwerkzaamheden officieel van start. Met de bedrijfsverplaatsing verhuizen straks ook ruim 190 medewerkers mee. Een belangrijk aspect voor Schoneveld om deze met zorg geselecteerde medewerkers en opgebouwde kennis te behouden voor het bedrijf.

In de visie van Schoneveld Breeding zijn de ketenpartners de ambassadeurs van haar bloeiende eindproducten. Verder is Schoneveld er van overtuigd dat je ondernemen nooit alleen doet. Samenwerken met bloemisten, handelsbedrijven, scholen, overheid en buren zijn in haar visie van groot belang en krijgen dan ook nadrukkelijk een plek in het nieuwbouwplan. Een fraaie inrichting van het buitenterrein en een goede landschappelijke inpassing zijn voor Schoneveld Breeding belangrijke elementen. Ook krijgt duurzaamheid veel aandacht: een gesloten waterkringloop met hergebruik van beschikbare grondstoffen en een duurzame energievoorziening voor het bedrijf zijn onderdeel van het project.

Maar ook het educatie- en inspiratiecentrum – in de wandelgangen ook wel PlantXperience genoemd – is een bijzondere volledig glazen schuur gesitueerd op het ‘achtererf’ van een nog te realiseren T-boerderij als kantoor. Hieronder bevinden zich een aantal utiliteitsgebouwen met diverse functies zoals een weefselkweek laboratorium, ruimte voor toegepaste celbiologie, zaadtechnologie, productpresentatie, vergader- en overlegruimtes en mogelijkheden om leerlingen en geïnteresseerden rond te leiden.

Fase 1 van het nieuwbouwplan bestaat uit een productiekas (oppervlakte ca 12.500 m2), bedrijfsruimten (ca 7000 m2) en een educatie/inspiratiecentrum (3000 m2). De werkzaamheden om het terrein geschikt te maken voor de bouwwerkzaamheden die in het voorjaar 2017 aanvangen, zijn reeds in uitvoering: bouwwegen en waterberging zijn aangelegd en het ophogen van de bouwlocatie is recent gestart.

De vorderingen zijn te volgen via de bouwcamera: www.bouwwebcam.nl/schoneveld