Nieuwbouw / grootschalige renovatie Twentebad, Hengelo