In 2020 volgen vier op de tien jongeren een technische opleiding. Dat is de ambitieuze doelstelling van het Techniekpact 2017-2020. Platform Techniek Stedendriehoek presenteerde het Pact woensdag 8 februari in de Technicampus in Deventer. De uitnodiging aan de aanwezige ondernemers en vertegenwoordigers van onderwijs en overheden: doe vooral actief mee en promoot techniekonderwijs bij kinderen en jongeren. Peter Meerman is namens Haafkes Veldwachter in Deventer actief en nauw betrokken bij de totstandkoming van het Stedendriehoekpact.

Techniekpact Stedendriehoek
Het Techniekpact Stedendriehoek streeft naar een situatie waarbij leerlingen kiezen voor techniek, een goed technisch vak leren en uiteindelijk gaan werken bij ondernemingen in de regio, zonder al te snel naar een niet-technisch vak over te stappen. Een win-win situatie, want het regionaal bedrijfsleven komt op die manier op middellange termijn aan haar technisch personeel.

Resultaten
Het Techniekpact 2016-2020 oogstte veel resultaat: Platform Techniek Stedendriehoek bereikt jaarlijks circa 6 duizend basisschoolleerlingen en ruim driehonderd vmbo’ers met techniekactiviteiten. Daar zijn zo’n zestig bedrijven en twaalf onderwijsinstellingen in de regio actief bij betrokken.

2017-2020
Ook dit nieuwe Techniekpact zet in op ‘Kiezen voor techniek’, ‘Leren in de techniek’ en ‘Werken in de techniek’. Juist dat laatste krijgt de komende vier jaar méér focus. De maakindustrie in de regio heeft immers veel behoefte aan goed opgeleide technici voor (cleantech)banen. Zo start een pilot voor betere doorgaande leerwerklijnen in de installatietechniek, zet het platform rolmodellen in als techniekambassadeur, interesseert het nieuwkomers voor een baan in de techniek en investeert in promotiecampagnes.

Het Stedendriehoekpact wordt over twee weken aangeboden aan provincies Gelderland en Overijssel om financiële ondersteuning te vragen. Ondernemers, onderwijs en overheden onderschreven de inhoud van het Techniekpact op 8 februari.