Sinds eind 2016 zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor de nieuwbouw van een kantoorgebouw voor Urenco in Almelo. De nieuwbouw vindt plaats volgens de voorschriften van Breeam Outstanding en start in week 20.

Het gebruiken van de BREEAM-NL methodiek voor zijn nieuwbouw levert URENCO voor de toekomst een aantal belangrijke voordelen op. Puntsgewijs zijn dit o.a.:
➢ Lage energiekosten en exploitatiekosten
➢ Verbeterd comfort en klimaat
➢ Optimaal gebouwbeheer, door uitgebreide bemetering en besturing (later ook op te sturen en bij te sturen).
➢ Betere procesbewaking en controle tijdens de bouw
➢ Huisvesting passend bij haar duurzaamheidsambitie

In de casestudy leest u meer over de ambities van Urenco op het gebied van duurzaamheid.