Algemene Voorwaarden Levering en Verkoop Haafkes 2019